Viet Nature Conservation

Cơ cấu tổ chức

BAN QUẢN TRỊ

Bà Phạm Tuấn Anh – Đồng sáng lập, Chủ tịch kiêm Phó Giám đốc

Ông Lê Trọng Trải – Đồng sáng lập, Giám đốc

BAN CỐ VẤN

  • Tiến sĩ Đặng Ngọc Cần, chuyên gia động vật và bảo tồn, Phó Giám Đốc, Trung tâm Đa dạng sinh học và an toàn sinh học (CBB).
  • Tiến sĩ Nguyễn Cử, chuyên gia nghiên cứu về các loài chim và bảo tồn.
  • Ông Vũ Văn Dũng, chuyên gia thực vật và bảo tồn.
  • Tiến sĩ Trần Trung Dũng, Phó Giám Đốc, Đại học Tây Nguyên.
  • Tiến sĩ Hà Văn Tuế, nhà thực vật học và bảo tồn.
  • Ông Nguyễn Đức Tú, Điều phối viên về nước và đất ngập nước, IUCN Việt Nam.
Ankara Escort Ankara Escort Bayan Ankara Rus Escort Ankara Eskort Escort Ankara Escort Yabancı Escort Ankara Escort bayanlar