Viet Nature Conservation

VietNature News

Đề xuất dự án quản lý rừng bền vững của Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt đã được Chương trình “Huy động tài chính cho các dự án Khí hậu (MoMo) và các Nhà đầu tư chấp nhận.

(Bà Phạm Tuấn Anh – PGĐ Trung tâm trình bày tại Diễn đàn) Vào ngày 31/10/2018, tại “Diễn đàn Mạng lưới Đầu tư Tác động Toàn cầu (GIIN)” được tổ chức tại Paris, đề xuất dự án chuyển đổi trồng…

Khởi động dự án “Bảo vệ đa dạng sinh học và tăng cường các dịch vụ sinh thái của rừng Động Châu – Khe Nước Trong, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình”

Khởi động dự án “Bảo vệ đa dạng sinh học và tăng cường các dịch vụ sinh thái của rừng Động Châu – Khe Nước Trong, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình”

Đồng Hới, Quảng Bình – Ngày 13/8/2014, tại khách sạn Sài gòn – Quảng Bình, Trung tâm bảo tồn thiên nhiên Việt và Chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Bình tổ chức hội thảo khởi động dự án “Bảo vệ…