Viet Nature Conservation

Đề xuất dự án quản lý rừng bền vững của Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt đã được Chương trình “Huy động tài chính cho các dự án Khí hậu (MoMo) và các Nhà đầu tư chấp nhận.

(Bà Phạm Tuấn Anh – PGĐ Trung tâm trình bày tại Diễn đàn) Vào ngày 31/10/2018, tại “Diễn đàn Mạng lưới Đầu tư Tác động Toàn cầu (GIIN)” được tổ chức tại Paris, đề xuất dự án chuyển đổi trồng…