Viet Nature Conservation

(Tiếng Việt) CÁN BỘ KẾ TOÁN

Chức danh: Cán bộ kế toán

Nơi làm việc: Văn phòng Hà Nội

Báo cáo cho: Kế toán trưởng

Nhiệm vụ và trách nhiệm chính:

 • Quản lý tài chính một số dự án viện trợ của Trung tâm và triển khai công tác kế toán trên phần mềm theo đúng quy định của Pháp luật và yêu cầu của nhà tài trợ.
 • Chịu trách nhiệm trước Pháp luật và Giám đốc về tính đúng đắn và chính xác về số liệu báo cáo tài chính của các dự án được phân công ( bao gồm tiền và tài sản );
 • Tham gia xây dựng kế hoạch ngân sách hoạt động hàng năm của các dự án ;
 • Lập Báo cáo tài chính Quý/Năm của các dự án cho nhà tài trợ đúng thời gian quy định;
 • Chịu trách nhiệm tổ chức lưu giữ chứng từ kế toán theo đúng quy định của Luật kế toán;
 • Tham gia cập nhật sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ / Quy trình thanh toán để nâng cao hiệu quả hoạt động;
 • Thường xuyên đối chiếu sổ sách kế toán về số dư tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, công nợ.

Yêu cầu:

 •  Đào tạo: Tốt nghiệp Trường Đại học Tài chính – Kế toán
 • Kinh nghiệm và kỹ năng làm việc:

- Ưu tiên người đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán.Trung thực, có ý thức cầu tiến, có kỹ năng làm việc độc lập, cẩn thận, chăm chỉ.

- Yêu cầu hiểu biết cơ bản về các chương trình máy tính như: MS Word, MS Excel, MS Power Point

- Ngôn ngữ làm việc chính là tiếng Việt. Khả năng đọc hiểu và viết báo cáo tài chính bằng tiếng Anh

Nộp Hồ sơ:

 • Thời gian nhận hồ sơ: Đến hết ngày 07/06/2019
 • Đơn ứng tuyển, Sơ yếu lý lịch có dấu của địa phương, Lý lịch khoa học và các văn bằng chứng chỉ liên quan được kết hợp trên 1 file duy nhất với tên file theo thứ tự: họ và tên _địa chỉ email_số điện thoại di động gửi về địa chỉ email: Admin@thiennhienviet.org.vn với tiêu đề “Đơn ứng tuyển cho vị trí kế toán – [Họ và tên người ứng tuyển]” hoặc gửi theo đường bưu điện tới địa chỉ:

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt

Phòng 202, Tòa nhà 18T2, Lê Văn Lương, Hà nội

 • Đề nghị các ứng cử viên không liên hệ qua điện thoại. Hồ sơ không trúng tuyển sẽ không được hoàn trả lại.